Dýchacie cvičenia v praxi – Nádí šódana

Sú toho plné sociálne siete. Manažéri aj duchovní hľadači dýchajú ráno, na obed, večer, pred spaním. Nabudiť sa. Zaspať. Ukľudniť sa. Uvoľniť sa. Ponoriť sa.

[tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“15px 0px 15px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:100}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:100}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „0“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „hat0g57lke1jjqkv“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „hat0g57lnz2d7ha“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:“100″}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „hat0g57lr9anrd32“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „hat0g57luab9h2em“]

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“15px 0px 15px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:100}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:100}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „0“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „gwimxyo3za8pstqv“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „gwimxyo44e7gu0mt“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:“100″}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „gwimxyo48e80lbj2“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „gwimxyo4eceagveu“]

Nádí šódana

Nádí šódana, tiež známe ako Anulom Vilom, je pránajáma, ktorá využíva pomalé striedavé dýchanie cez každú nosnú dierku. Táto technika má pre telo a myseľ veľa výhod.

Ako pôsobí na myseľ a telo

Nádí šódana ukľudňuje a vyvažuje nervový systém, znižuje krvný tlak, pomáha znížiť tep a zlepšuje sústredenie a jasnosť mysle. Dýchanie touto metódou pomáha vyvažovať dve hemisféry mozgu a energetické kanály v tele.

Tým, že sa sústredíte na dych, ponárate sa do svojej mysle, a dosahujete hlbšie stavy relaxácie a meditácie. Pomalé a uvedomelé dýchanie pomáha ukľudniť telo a myseľ.

Technika

Dve techniky, ktoré sa v tejto pránajame učia, sú plné dychové cvičenie a subtilnejšie, pomalšie dýchanie s malými medzerami medzi nádychom a výdychom. Dýchanie by malo byť bez námahy a nemalo by vás dostať do stavu, keď máte pocit, že sa dusíte alebo sa máte nedostatok dychu. Jedno „kolo“ Nádí šódana predstavuje nádych cez ľavú nosnú dierku, chvíľkové zadržanie dychu, výdych cez pravú dierku. Ďalej nádych cez pravú dierku, zadržanie a následne výdych cez ľavú. 

Kedy praktikovať Nádí šódanu?

Ideálne je praktikovať pred meditáciou na prečistenie energetických dráh, alebo napríklad večer pred spaním, aby sa telo a myseľ ukľudnili. Pre túto a ďaľšie techniky využite našu aplikáciu Breathjoy. Obsahuje množstvo rôznych dýchacích cvičení a meditácií.

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“15px 0px 15px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:100}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:100}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „0“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „hat0g57nfvctv2cs“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „hat0g57njh8tukb6“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:“100″}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „hat0g57nmf4oe3n7“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „hat0g57np3cpdyfj“]

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright 2024, Rejoy.sk
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy